تصویر ثابت

دانشکده منتظری مشهد
دانلود رایگان کتاب و مقالات فارسی را در دانلودستان تجربه کنید

                              دانلودستان

+ نوشته شده در  88/06/19ساعت 9:38  توسط علی محمدی  | 
یك آسانسوربرقی با نیروی محركه كششی دارای اتاقكی است كه ازكابلهای فولادی آویزان است و این كابلها برروی قرقره محرك شیاردار حركت می كنند.

● اصول عملكرد:
یك آسانسوربرقی با نیروی محركه كششی دارای اتاقكی است كه ................


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/10/16ساعت 14:43  توسط علی محمدی  | 

 

بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات برقی کارخانه جات صنعتی و مراکز اقتصادی تا حدود زیادی به خصوصیات و ویژگی ها و طرز عمل کلیدها و وسایل کنترل مدارها بستگی دارد.
در مدارهای الکتریکی وسایل مختلفی به کار میرود که از مهمترین انها کنتاکتور یا کلید مغناطیسی است .استفاده از این کنتاکتور در مدارهای کنترل تنوع طراحی های مختلف را به وجود می آورد.
برای طراحی مدارهای کنترل و کار با آنها باید وسایل تشکیل دهنده آن را به طور کامل شناخت و به اصول ساختمان و مورد استفاده این وسایل آشنا شد.
وسایلی که در مدارهای فرمان به کار میروند به این قرار است:

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/08/04ساعت 23:11  توسط علی محمدی  | 

سهم روشنايي از كل مصرف الكتريسته خصوصاً در زمان اوج مصرف چشمگير است به عنوان مثال در ايران حدود30 درصد از كل انرژي مصرفي و حدود45 تا 50 درصد از مصرف پيك صرف تأمين روشنايي ميشود. در دو دهه اخير پس از ظهور لامپهاي كممصرف تعداد زيادي از دولتها و شركتهاي تأمينكننده انرژي، با مشاهده فاصله قابل ملاحظه هزينه احداث تأسيسات توليد و شبكههاي برقرساني و هزينه نسبتاً كم جايگزيني لامپهاي رشتهاي با كممصرف، 50 تا 96 درصد از بهاي لامپها را به صورت يارانه پرداخت نمودهاند. با جايگزيني لامپهاي مذكور ميتوان با هزينه احداث و توليد يك كيلووات حدود26 كيلووات از ظرفيت توليد و 16 كيلووات از ظرفيت شبكه توزيع برق صرفهجويي كرد. در كشورهاي غربي با اينكه ظاهراً مشكلي براي توليد انرژي الكتريكي وجود ندارد، لامپهاي كممصرف جانشين لامپهاي معمولي گرديده و با پيكسايي مناسب و در نتيجه كاهش سرمايهگذاري براي احداث نيروگاهها سود زيادي بدست آمده است. (كاهش آلودگي محيط زيست نيز از فوايد جنبي اين جايگزيني است)

 

فوايد جايگزينی لامپ كممصرف با لامپ رشتهای و لامپ مهتابی :

1.  انرژی مصرفی در لامپ كممصرف حدود 20 درصد لامپهای رشتهای است.

2.  طول عمر متوسط لامپهای رشتهای حدود 900 ساعت و طول عمر لامپهای كممصرف 10000 ساعت است (حدود 11 برابر طول عمر لامپهای رشتهای)

3.  لامپ كممصرف در مقابل تغييرات ولتاژ برق ورودی حساس نيست ( با ولتاژ 70 تا 250 ولت بدون تغيير محسوس در كيفيت نور كار میكند)

4.  افزايش ولتاژ در طول عمر لامپ كممصرف اثر چندانی ندارد ولی در لامپ رشتهای باعث كم شدن طول عمر آن میشود.

5.  ميزان نوردهی لامپ كممصرف و لامپ رشته ای تقريباً برابر است.

6.  افت نوردهی لامپ كممصرف در اواخر عمر به مراتب كمتر از لامپ رشتهای است.

7.  لامپهای كممصرف در اثر كار گرم نمیشوند، درمقابل سرما و تغييرات درجه حرارت مقاوم بوده (تا 30 درجه زير صفر به خوبی كار میكند) و در اثر ريزش باران نمیشكند

8.  ضريب قدرت لامپ كممصرف 96/0 ولی در لامپ مهتابی 5/0 میباشد.

9.  مصرف انرژی الكتريكی لامپ كممصرف 30 درصد كمتر از لامپ مهتابی است.

10.  عمر لامپ كممصرف حدود 50 درصد بيشتر از لامپ مهتابی است.

11.  لامپ كممصرف نيازی به اتصالات متعدد نداشته و حجم لامپ مهتابی را ندارد.

 

 

 

+ نوشته شده در  87/08/04ساعت 23:7  توسط علی محمدی  | 
مجله PEI ـ مارس 2007

ايمني كليد فناوري كليدخانه (Switch gear) است.
كمپاني ABB اخيرا ساخت AX1 يك محصول كليدخانه ولتاژ متوسط جديد عرضه كرده است. اين فناوري خصيصه ساختماني منحصر به فردي را داشته و چندين مفهوم در طراحي آن به كار گرفته شده است.
AX1كليدخانه جديد عايقبندي در برابر هوا و ولتاژ متوسط ABB بر مبناي فلسفه ايمني ساخته شده كه بر مبناي آن فضاي كامل ولتاژ قوي براي چندين ورودي و تغذيه كننده مكعبي و يك حصار فلزي پيش بيني شده كه امكان برخورد انساني در شرايط سرويس را پيش نميآورد. در جهت ارتقاي ايمني و مقابله با خطرات رودرروي انساني و كاهش زمان برپاسازي دوباره در شرايط خرابي دستگاهي به نامحذفكننده آرك – Arc Eliminator “ ساخته ، امتحان و به كار برده شده است. مشخصه هاي نوآورانه ديگر نظير مشاهده گري كامل و اتصالات سيم پيچها با كنتاكت جهشي نيز ايمني AX1 را بالاتر برده است.
محصولAX1 در لودويكا ساخته شده كه بزرگترين مركز سازنده دستگاههاي فشارقوي در دنياست و آن را به مطلوبترين مكان براي توسعه بعدي AX1 بدل گردانده است. كارخانه AX1 شكل يكپارچه دارد و بخشهاي توليد و اداري در كنار هم قرار دارند. اين امر سبب مي شود مبادله اطلاعات قابل اتكاي بين بخشهاي اداري و توليدي به سرعت ميسر شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/08/04ساعت 23:5  توسط علی محمدی  | 

در طراحي و استفاده اين تجهيزات در بويلرها شرايط هندسي بويلر و لوله ها، نوع سوخت، دبي گاز عبوري، دما و پارامترهاي ديگر مد نظر قرار مي گيرند.

در تميزكاري صوتي، امواج صوتي با لرزشهايي كه ايجاد مي كنند موجب جلوگيري از رسوب ذرات بر روي سطوح مي شوند بعبارتي لرزشهاي ايجاد شده موجب سست شدن چسبندگي ذرات با سطوح شده و در جريان گاز از محوطه خارج مي شوند. نكته مهم در اين تميزكاري عمل كردن آن در كليه نقاط مورد نظر از سيستم است. حتي در نقاط كور سيستم كه امكان تميزكاري با روشهاي ديگر مشكل است تميزكاري صوتي درست عمل مي كند. بوقهاي صوتي در فركانسهاي شنوا و مادون صوت كار مي كنند. بوقهاي شنوا در فركانسهاي بالاتر از 75 Hz در گستره 140- 150 db كار مي كنند بعضي كاربردها نياز به امواج با طول موج كوتاهتر است( 250 Hz) ولي اغلب موارد فركانس مورد نياز حدود125 Hz مي باشد. از آنجا كه معمولا فركانس طبيعي سيستم به اين مقادير نمي رسد، خسارت ناشي از تشديد امواج غير ممكن است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/08/04ساعت 22:59  توسط علی محمدی  |